Kulturne terase

KULTURNE TERASE NA OSTROŽNEM BRDU

V Brkinih je zaradi zelo razgibanega reliefa nastalo veliko  kulturnih teras, ki so  jih oblikovali naši predniki. Vloženega je bilo veliko ročnega dela in obdelovanja, da so pridobili obdelovalne površine. Na Ostrožnem Brdu so posebnost terase narejene  od vrha pa do vznožja pobočja, kar je  redkost.

Zanimive zapise o kulturnih terasah na Ostrožnem Brdu najdemo v :

  • Kulturne terase v slovenskih pokrajinah ( magistrsko delo) – Helena Križaj Smrdel
  • Kulturne terase  na Ostrožnem Brdu so na naslovnici novoizdane knjige TERRACED LANDSCAPES – https://twitter.com/zrcsazu, ki jo je “izdelal” Geografski inštitut Antona Melik ZRC SAZU, izdala pa Založba ZRC.