Partizanska bolnica Zalesje

PARTIZANSKA  BOLNIKA   ZALESJE  POD  OSTROŽNIM  BRDOM

Partizanska bolnica Zalesje je v Brkinih nepretrgoma delovala od 15.11. 1943 do 17. 1. 1945.

Na pobudo okrožnega komiteja KPS in štaba Istrskega odreda je bila bolnica najprej postavljena v Padežu, marca 1944 pa so jo prestavili v Boršt, severovzhodno od Šmagurjeve kmetije pod Ostrožnim Brdom. V njej se je zdravilo okoli 220 ranjencev in bolnikov.

Pomembno vlogo pri razvoju bolnice je imel dr. Mogamed Gadžijev – Miša, ki je v bolnico prišel januarja 1944. leta. Dr. Gadžijev je bil rojen 1924. leta v Dagestanu, kjer je študiral medicino, za kirurga pa se je specializiral v Moskvi. Med drugo svetovno vojno je imel čin majorja Rdeče armade, ranjenega so zajeli Nemci in ga nato poslali na italijansko fronto. Tu, na Primorskem, je prebegnil k partizanom, prišel je v Brkine, v štab Istrskega odreda in ta ga je imenoval za upravnika in nato za komandanta bolnice.

Ker so Nemci z napadi vedno bolj ogrožali bolnico v Padežu, je štab odreda zadolžil dr. Gadžijeva, da izbere novo, bolj varno lokacijo. Novo lokacijo za bolnico je izbral v gozdu z imenom Boršt, ki sodi v vas Ostrožno Brdo. V zelo kratkem času in v največj tajnosti jo je zgradilo 18 aktivistov z Ostrožnega Brda. Zgradili so bolniške barake z dvajsetimi ležišči, poseben prostor za zdravnika, prostor za prevezovanje ranjencev, skladišče za zdravila in opremo. Posebej so zgradili skrivališče z 12 ležišči, operacijsko sobo, bunker za hudo ranjene, nekoliko stran je bila postavljena tudi kuhinja. Oskrbo za bolnike in osebje so prevzeli vaščani

Ostrožnega Brda. Novi bolnici je dr. Gadžijev dal rusko ime Zalesje, kar po naše pomeni Za gozdom.

Konec leta 1944 se je povečala nevarnost, da bi Nemci bolnico odkrili in res so 18. novembra odkrili kuhinjo in ubili enega izmed ranjencev, 28. novembra pa so odkrili tudi bolniško barako in jo zažgali. Ker so bile tudi v začetku leta 1945 pogoste sovražnikove ofenzive, se je morala bolnica pogosto umikati in seliti. V takšnih razmerah so bili ranjenci in osebje

izpostavljeni stalni nevarnosti, zelo oteženo je bilo tudi zdravljenje, decembra pa je hudo zbolel še dr. Gadžijev. Zaradi teh razlogov je bila bolnica ukinjena 17. januarja 1945, njeno osebje in ranjenci pa so bili priključeni SVPB bolnici pod Snežnikom.

12. MAJ. 2018- SLOVESNOST OB OTVORITVI  REKONSTRUIRANE  BOLNICE  ZALESJE

Partizanska bolnica Zalesje spet taka, kot je bila med vojno

Ostrožno Brdo, 12. maj

Več kot tisoč ljudi se je zbralo na Ostrožnem Brdu, da bi počastili dan, ko je bila iz pozabe dokončno iztrgana partizanska bolnica, ki je v Brkinih uspešno delovala med 2. svetovno vojno. V stari šoli so si najprej ogledali spominsko sobo bolnice in muzej druge svetovne vojne, nato pa se peš odpravili do rekonstruiranih poslopij. Na slovesnosti sta obiskovalce nagovorila bistriški župan Emil Rojc in igralka Lara Jankovič.

Občina Ilirska Bistrica je s pomočjo evropskih sredstev obnovila objekte partizanske bolnice v Brkinih, na Ostrožnem Brdu pa uredila spominsko sobo bolnice in muzej druge svetovne vojne.

vir: http://notranjskoprimorske.si/wp-content/uploads/2018/05/npn-5-2018-_-24-strani-_-splet.pdf