PRI ŠMAGURJU

K Ostrožnemu Brdu spadata tudi dva zaselka, v smeri proti zahodu štiri kmetije v dolini potokov Šmagurka in Suhorca- ŠMAGURJI  in dve kmetiji nad reko Reko- Krnevc.

V dolini potokov Šmagurka in Suhorca so bile pred časom štiri domačije:

  • Žurjevi (Suša),
  • Šmagurjevi (Malečkar),
  • Cerotovi  (Božič)
  • Bižajevi (Malečkar).

Danes je živa samo Šmagurjeva  kmetija, ostale služijo za vikende. Šmagurjevi se ukvarjajo s kmetovanjem, gojijo  krave in koze. Šmagurjeva otroka obiskujeta osnovno šolo na Pregarjah.

V preteklosti so vse  domačije, razen Cerotove, imele mlin. Tako so izkoristili  vodo Šmagurke in Suhorce, ki se zlijeta v Padež. Mlini pri Šmagurju so bili zelo pomembni za Brkince, ker so bili bližje kot mlini ob reki Reki. Tako so takoj po žetvi nesli meh pšenice v mlin k Šmagurju in spekli potico za shod iz nove moke, ker je stare zmanjkalo. Pri Bižajevih so imeli tudi kovačijo.

Odmaknjena lega je bila primerna za postavitev partizanske bolnice Zalesje  v  Borštu  nad zaselkom  Šmagurji. Domačini so z vsem potrebnim oskrbovali bolnišnico. Po izdaji partizanske bolnišnice so bile domačije v šmagurski dolini požgane.

Do Šmagurja vodita dve makadamski cesti: ena iz Ostrožnega Brda in druga od odcepa  na cesti Prem-Obrov pod Preložami.  Dokaj dobra pot od Šmagurja vodi tudi na Tatre in naprej v Matarsko podolje, druga pot  na Kozjane in naprej v dolino reke Reke.  Šmagurska dolina  je povezana z dolino Padež preko vasi Kozjane.

V zadnjih nekaj letih  domačini in drugi, ki so povezani s Šmagurji organizirajo »mali shod«,  srečanje pri Šmagurju.

Na srečanju  je veliko priložnosti za obujanje spominov, raziskovanje družinskih korenin, otroških delavnic in oblikovanje zamisli o perspektivi doline in njenih prebivalcev.

Neokrnjena narava nudi veliko možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa: taborjenje,  pohode, gobarstvo, jahanje, kolesarjenje…